Vindusrehabilitering med presisjon

Vinduer som har stått i lang tid kan ha behov for en oppfriskning. Er det snakk om restaurering av gamle vinduer må vinduene rehabiliteres slik at det originale uttrykket blir ivaretatt. Spesielt ved vindusrehabilitering for eldre bygg som har stått i over 100 år er dette en svært finurlig jobb som krever rett kompetanse. Manglende kunnskap rundt rehabilitering av vinduer kan føre til at vinduet blir ødelagt. 

 

Vi kan utføre vindusrehabilitering for alle som trenger det, både ved næringsbygg og private bygg. På liste under ser du noen eksempler på bygg hvor vi kan bistå med vindusrehabilitering.  

 

 • Skoler
 • Sykehus
 • Private hjem
 • Hoteller 
 • Hytter
 • Kulturhus 
 • Kontorbygg

 

Hvordan foregår vindusrehabilitering? 

 

Når et vindu skal rehabiliteres må det avgjøres hvor omfattende restaurering som er nødvendig. Ved full vindusrehabilitering går vinduet gjennom flere steg. 

 

 • I første omgang må gammel maling og kitt fjernes. Dette gjøres ved å skrape bort det originale laget med maling og kitting. 

 

 • I neste steg sjekker vi for råteskader i treverket. Ser vi at det finnes fuktskader, råte eller annen slitasje på selve treverket blir det gjort utbedringer av dette før rammeverket skal males over på nytt. 

 

 • Når rammen er tatt hånd om blir det påført ny kitt og maling. For at vinduene skal bevare sin opprinnelige form og utseende er vi nøye med å bruke samme typer produkter som ble brukt originalt. Ved gamle bygg er dette ofte linolje. 

 

 • Etter vindusrehabiliteringen er ferdig vil vinduene kunne stå i lang tid fremover uten behovet for utskiftninger. 

Vi tar for oss alle forholdsregler ved vindusrehabilitering 

Ved bruk av stilas under arbeidet er vi nøye med å varsle i fortid til de nærliggende beboerne. Vi følger alltid gjeldende HMS krav og jobber også kontinuerlig for å redusere vårt eget co2 fotavtrykk. Ved særskilte behov for vindusrehabilitering har vi tett samarbeid med flere dyktige tømrere som kan utføre reparasjoner som krever unik presisjon. 

Vindusrehabilitering med presis utførelse 

Vindusrehabilitering er en jobb som krever godt håndverk. Vi i Regnbuen stiller med dyktige fagarbeidere som kan ta seg av vindusrehabilitering for både private og bedrifter. Vi har utført oppdrag på en rekke verneverdige bygg og vet hva som kreves for at vinduene skal bli så gode som nye uten å skifte dem ut! 

 

Det er viktig å ikke vente for lenge med vindusrehabilitering. Går det for lang tid fra slitasjen har begynt å tære på vinduene risikerer du at vinduene ikke kan rehabiliteres. 

 

Har du noen vinduer som trenger rehabilitering? Ta kontakt med oss i dag! 

 

CTA: Fortell oss om ditt oppdrag HER.