Universell utforming

Ifølge byggeteknisk forskrift – TEK 10, stilles det krav om universell utforming i alle byggverk for publikum og alle arbeidsbygninger. Formålet med universell utforming er at alle mennesker inkludert blinde og svaksynte skal kunne ferdes trygt i bygget de befinner seg i. Typiske områder hvor det stilles krav til universell utforming er f.eks inngangspartier, trapper og fellesarealer.

Vi i Regnbuen bistår gjerne i prosessen med å tilrettelegge for universell utforming i deres lokaler. Eksempler på oppdrag vi utfører:

  • Skilter for blinde, svaksynte og synshemmede. Taktile skilt er skilt som er leselige av alle, uansett synsevne. Det betyr at taktile skilt inneholder informasjon som er lesbar for blinde eller svaksynte, som punktskrift, relieffskrift og/eller tydelige symboler.
  • Ledelinjer
  • Oppmerksomhetsfelt
  • Farefelt
  • Trappeneser