Malingsfjerning

I løpet av de siste 10 årene har det blitt avslørt mange skader på hus og bygninger og hvor feilaktig bruk av maling er en del av årsaken. Når det gjelder mineralske flater som for eksempel murpuss og betong, er det i dag stor enighet om at plastmalingen (akryl/latex) må fjernes, før ny behandling kan foretas.

Utvendig maling av trehus har vært basert på å male over gammelt og nedbrutt maling, på den måten har det blitt bygget opp et stadig tykkere malingslag på et dårligere og dårligere underlag igjennom årene. I periode ble det benyttet linolje maling på mange hus og når alkyd malingen kom på markedet ble denne benyttet som en viderebehandling. Dette med veldig dårlig resultat over tid. Det samme gjelder ved dekkbeis, sterk fokusering på dette kom først i gang når trehusene begynte å råtne under malingen.

I samarbeid med våre leverandører kan vi utføre en befaring og komme med anbefalt en behandling og pris. Om flatende skulle ha behov for malingsfjerning har vi både utstyr og kunnskapen som kreves for å gjøre denne jobben.