Maling av trehus

Det er mange spørsmål som dukker opp i forbindelse med maling av trehus og vedlikehold av trehus. Et kan være hvor ofte et trehus må males? Finner du noen av disse symptomene kan det være på tide:

  • Slitt overflate
  • Kritting/Falming
  • Avskalling
  • Sprekkdannelser i malingsfilmen
  • Sopp-/Algevekst

 

Grunnarbeid – Hva må gjøres? Er det svake angrep av svertesopp og algevekst kan muligens en grundig vask være nok i år.

Valg av maling – Det er mange ting man skal tenke på når huset trenger vedlikehold. Skal vi bruke beis, dekkbeis eller oljemaling? Hva slags grunnarbeid må gjøres?