Innvendig malerarbeid

Fellesarealer i et borettslag er typiske områder hvor mange ferdes og hvor det ofte kan oppstå slitasje. Ved langvarig synlig slitasje kan borettslaget fremstå mindre attraktivt for boligkjøpere, bidra til at trivselen synker blant beboerne eller at kostnadsrammen blir unødig høy når rehabiliteringsarbeidet først skal igangsettes.

En av de viktigste hovedårsakene til at det oppstår slitasje, er som oftest at arbeidet er blitt utført på en mangelfull måte, eller at det er blitt benyttet produkter av lav kvalitet. Med vår fagkunnskap og erfaring bistår vi gjerne med rådgivning, fra oppstart frem til ferdigstillelse av prosjektet.

I større prosjekter er også god prosjektledelse essensielt for at prosjektet skal bli vellykket. Ved avtaleinngåelse med oss i Regnbuen, tildeles dere som vår kunde en egen prosjektleder som styrer prosjektet fra start til slutt. Prosjektlederens hovedoppgave er å skreddersy løsninger slik at styret i borettslaget vil oppleve:

  • Forutsigbarhet og trygghet knyttet opp imot fremdriften og de økonomiske rammene for prosjektet
  • At alle lovpålagte forskrifter fulgt nøye opp for å unngå uforutsette og unødvendige komplikasjoner.
  • Et langvarig sluttresultat i høy kvalitet utført av kompetente håndverkere.

 

Regnbuen er en totalleverandør av håndverkstjenester og tilhører konsernet Håndverksgruppen. Dette legger til rette for at vi kan utføre prosjekter og levere skreddersydde løsninger – til kunder over hele landet!