Utvendig malerarbeid

Et borettslag som tar vedlikehold på alvor, er et borettslag mange sannsynligvis ønsker å kjøpe seg inn i. Godt vedlikehold kan bidra med å øke verdien på alle boligene og samtidig gjøre borettslaget til et langt hyggeligere sted å bo.

Dersom man unnlater vedlikeholdsarbeidet og lar fasaden forfalle over tid, kan dette medføre store økonomiske konsekvenser og neglisjering av boligselskapets interne HMS» – i ytterste konsekvens kan også liv og helse stå i fare.