Murerarbeid

Fasaden er den delen av boligen som utsettes mest for påkjenninger, enten det gjelder luftforurensning, temperaturbevegelser, mekaniske, kjemiske, alger og sopp. Mangelfullt vedlikehold og utførelse er ofte årsaken til at det oppstår skader, og i ytterste konsekvens kan dette ende i større rehabiliteringsprosjekter med høy kostnadsramme.

«Vi starter alle våre prosjekter med en befaring for å avdekke tilstanden til fasaden»

Eksempler på murerarbeid vi kan utføre for deg og din bolig:
  • Vedlikehold og rehabilitering av fasader
  • Rehabilitering av balkonger
  • Etterisolering
  • Puss- og teglsteinsfasader
  • Om-muring av pipetopper og piperehabilitering