Regnbuen Malermesterbedrift er stolt av å være et Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Miljøfyrtårn er en ny generasjon miljøledelse og gjør grønn omstilling konkret og effektiv.

Sertifiseringen er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser.

Miljøfyrtårn-ordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Det er strenge krav for å bli sertifisert som Miljøfyrtårn, og det er egne bransjespesifikke krav for malermestervirksomheter.

Du kan lese mer om ordningen ved å klikke her.

 

Regnbuen Malermesterbedrift er registrert i StartBANK-nettverket.

StartBANK er et felles leverandørregister og bransjenettverk for virksomheter som vil levere til bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge. StartBANK-nettverket gir leverandørene mulighet til å konkurrere på like vilkår og bidrar til bruk av seriøse aktører.

Bransjenettverket StartBANK ble startet på grunnlag av pilotprosjektet “Seriøsitet i byggenæringen” og ble lansert i 2005 i samarbeid mellom Byggenæringens landsforening (BNL), norske myndigheter og Achilles. StartBANK utvikles kontinuerlig for å oppfylle de stadig økende kravene til dokumentasjon og behovene for risikohåndtering i bransjen.

Du kan lese mer om StartBANK ved å klikke her.