Fasaderehabilitering – mur og puss

Fasader er bygningskroppens første forsvarsverk og står daglig ovenfor påkjenninger som luftforurensning, temperaturbevegelser, mekaniske, kjemiske, alger og sopp. Det er gjerne etter en tøff vinter og vår med store temperaturbevegelser at skadene kommer frem.

Ved å inspisere fasaden jevnlig, vil man kunne sikre at skadeomfanget avdekkes i en tidlig fase, og at rehabiliteringsarbeidet ikke ender opp med å bli omfattende med en langt høyere kostnadsramme. I mange tilfeller viser det seg at mangelfull planlegging og vedlikehold ofte er årsaken til at fasader smuldrer og kan være til risiko for omgivelsene. En dårlig vedlikeholdt fasade kan i ytterste konsekvens bety fare for liv og helse.