Fasaderehabilitering/Murerarbeid:

Lokalenes utforming spiller en svært viktig rolle for å kunne skape trivsel blant de ansatte på arbeidsplassen. Dersom du er bedriftseier eller forvalter av næringseiendom og har behov for å ferdigstille nye eller pusse opp gamle lokaler, kan vi med vår fagkunnskap og erfaring bistå med rådgivning igjennom hele prosessen. Uansett størrelsen på ditt prosjekt, garanterer vi at arbeidet blir utført av faglige dyktige ansatte med høy grad av yrkesstolthet i kombinasjon med produkter av ypperste kvalitet.

Mangelfull planlegging og vedlikehold er ofte årsaken til at fasader smuldrer og kan være til risiko for omgivelsene. «En dårlig vedlikeholdt fasade kan i ytterste konsekvens bety fare for liv og helse». Ved å inspisere fasaden jevnlig, sikrer man at skadeomfanget avdekkes i en tidlig fase, og at rehabiliteringsarbeidet ikke blir unødvendig omfattende med en påfølgende høyere kostnadsramme.

Vedlikehold av fasader er prosjekter som krever kompetanse, hvor det å avdekke type underlag, lokale klimatiske forhold, påkjenninger fasaden utsettes for er svært viktig. Med vår fagkunnskap og erfaring bistår vi gjerne med rådgivning, fra oppstart av prosjektet frem til ferdigstillelse. Ved å benytte oss som profesjonell håndverksbedrift, kan du være sikker på at det blir benyttet riktige produkter og at utførelsen er i henhold til alle lover og forskrifter. som vil gi deg et holdbart og langvarig resultat.

«Med lang erfaring i bransjen og våre dyktige håndverkere, kan vi som profesjonell aktør garantere et langvarig sluttresultat i høy kvalitet»