Flislegging

Fliser er ofte et dekorativt produkt som blir benyttet til å utbedre fellesarealer, som f.eks i inngangspartier og trapperom. Via våre faglig dyktige medarbeidere bidrar vi gjerne igjennom hele prosessen, fra start til slutt. Via vår faglige ekspertise stiller vi som rådgivere og kommer med anbefalinger i forbindelse med valg av fliser, dette ved at vi eksempelvis fremlegger vareprøver i ulike typer design.

For et vellykket prosjekt er også god prosjektledelse essensielt. Ved avtaleinngåelse med oss i Regnbuen, tildeles alle våre kunder en egen prosjektleder som styrer prosjektet fra A-Å. Prosjektlederens oppgave er å skreddersy løsninger slik at styret i borettslaget vil oppleve:

– Forutsigbarhet og trygghet knyttet opp imot fremdriften og de økonomiske rammene for prosjektet
– At alle lovpålagte forskrifter fulgt nøye opp for å unngå uforutsette og unødvendige komplikasjoner.
– Et langvarig sluttresultat i høy kvalitet utført av kompetente håndverkere.