Vi ønsker å gjøre hverdagen fargerik!

Murerarbeid

Murerarbeid

Fasaden er den delen av boligen som utsettes mest for påkjenninger, enten det gjelder luftforurensning, temperaturbevegelser, mekaniske, kjemiske, alger og sopp. Mangelfullt vedlikehold og utførelse er ofte årsaken til at det oppstår skader, og i ytterste konsekvens kan dette ende i større rehabiliteringsprosjekter med høy kostnadsramme.

«Vi starter alle våre prosjekter med en befaring for å avdekke tilstanden til fasaden»

Eksempler på murerarbeid vi kan utføre for deg og din bolig:

  • Vedlikehold og rehabilitering av fasader
  • Rehabilitering av balkonger
  • Etterisolering
  • Puss- og teglsteinsfasader
  • Om-muring av pipetopper og piperehabilitering

Dersom du velger å inngå en avtale med oss i Regnbuen, tildeles du som kunde en egen prosjektleder som styrer prosjektet fra A-Å. Prosjektlederens oppgave er å skreddersy løsninger slik at du vil kunne oppleve:

  • Forutsigbarhet og trygghet knyttet opp imot fremdriften og de økonomiske rammene for prosjektet
  • At alle lovpålagte forskrifter fulgt nøye opp, slik at man unngår uforutsette og unødvendige komplikasjoner ved et eventuelt videresalg av boligen.

«Med lang erfaring i bransjen og våre dyktige håndverkere, kan vi som profesjonell aktør garantere et langvarig sluttresultat i høy kvalitet»