Hvem er håndverksgruppen?

Håndverksgruppen står i dag som konsern med over 80 bedrifter tilknyttet seg. Det hele startet allerede i 1853 med C Kristoffersen & Sønn i Horten. Det stemmer, noen av håndverkerne i Håndverksgruppen strekker seg faktisk tilbake mer enn 100 år i tid. Siden den gang har gruppen vokst til å bli nordens ledende overflatekonsern. I dag utfører håndverksgruppen oppdrag for alle mulige bygg, skoler, sykehus, kontorer, private hus, garasjer og mer. 

 

Håndverksgruppen tar på seg oppdrag over hele landet + Sverige, Tyskland og Danmark.

Øverst på lista over prioriteringer finner du kvalitet og bærekraft. Vi er stolte av å benytte oss av flere lokale leverandører når det kommer til materiell, men det betyr ikke at vi ikke har muligheten til å dekke oppdrag nasjonalt. Håndverksgruppen har arbeidere over hele landet og i Sverige og fortsetter å vokse som konsern! 

 

Hva baserer håndverksgruppen seg på? 

Med ansvaret for så mange dyktige bedrifter er vi godt kjent med viktigheten av en god dialog mellom alle involverte parter i et byggeprosjekt. God kommunikasjon sørger for at alt blir levert til rett sted og tid. Håndverksgruppen legger tyngde på god prosjektgjennomføring og har i dag flere aktive tiltak for å heve kompetansenivået hos selskapene ytterligere. 

 

Det er allerede et skyhøyt nivå på arbeiderne, men læring er aldri feil og av den grunn har vi også åpnet opp for at selskapene kan lære av hverandre. Håndverksgruppen jobber aktivt for at våre murere, malere, flisleggere og samarbeidspartnere skal kunne tilby kundene de beste tjenestene. Gjennom våre interne systemer finner vi frem til de beste løsningene for god prosjekthåndtering blant alle våre selskaper. For deg som kunde betyr det at du kan være sikker på å få levert fantastisk kvalitet om du bruker et selskap som er del av Håndverksgruppen. 

 

Håndverksgruppen er i kontinuerlig vekst! 

Vi ser på det som et godt tegn at så mange bedrifter ønsker å være med i Håndverksgruppen. For tiden er vi i gang med å ekspandere vår base i Sverige. Allerede i juni 2022 har håndverksgruppen gått inn i avtale med 13 selskaper i Sverige. Samtidig ser vi på mulighetene for å tre inn i flere land. 

 

En aktør som bryr seg om miljøet 

I 2021 ble Håndverksgruppen sertifisert som miljøfyrtårn-bedrift. Ved å ta denne sertifiseringen har vi tatt i bruk et effektivt miljøledelsessystem med hensikt om å minimere belastningen på miljøet, omstrukturere for en grønnere drift samt øke konkurransefortrinnet. En slik sertifisering har krevd at vi som konsern har satt oss godt inn i hvordan vi kan bidra til mindre miljøutslipp. Som et stort konsern er vi også avhengige av at det som blir innført hos ledelsen blir videreført til alle bedriftene. En stor del av dette har vært implementeringen av miljømessige målsettinger. Ved å stadfeste viktigheten av resultater i forbindelse med det grønne skifte blir alle involverte i Håndverksgruppen lært opp til hvordan deres bedrift best mulig kan bidra til lavere miljøbelastning og derved bidra til målsettinger som har blitt satt. Arbeid av denne sorten kan ikke basere seg på å stikke fingern ut i luften å kjenne etter, tvert i mot. Miljøtiltak blir nøye dokumentert slik at vi i ledelsen av Håndverksgruppen og alle våre bedrifter kan fortsette å forbedre våre grønne resultater. 

 

Håndverksgruppen sin egen verktøykasse sikrer våre kunder profesjonell prosjektgjennomføring 

Håndverksgruppen etablerte i oktober 2021 sin egenutviklede verktøykasse. Ikke en “fysisk verktøykasse” med spesialutstyr, men en digital deleplattform. Her øker vi kompetansen og effektiviteten til håndverkerne våre ved å legge til rette for deling av dokumenter, maler, best practices, sjekklister og lignende. Det kan jo fort hende at noen av selskapene har noen gode løsninger de har implementert for lengst som andre kan ha nytte av. For våre kunder betyr det at alle som jobber i håndverksgruppen er en del av et konsern som løfter hverandre opp og som til enhver tid får nytt påfyll med kunnskap som er viktig for å kunne levere prosjekter til som står til kundenes forventninger både i form av prosess og ferdigstilling. 

Vi blir sterkere og sterkere 

Vi fortsetter å jobbe for at våre bedrifter skal kunne tilby prosjektgjennomføring av beste klasse! Veksten vi har sett den siste tiden tilsvarer at vi har valgt riktig retning, og med flere tusener av gjennomførte prosjekter samt gode tilbakemeldinger fra kunder blir vi bare sterkere for hvert prosjekt vi gjennomfører!