Vi ønsker å gjøre hverdagen fargerik!

Utvendig malerarbeid

Utvendig malerarbeid

Et borettslag som tar vedlikehold på alvor, er et borettslag mange sannsynligvis ønsker å kjøpe seg inn i. Godt vedlikehold kan bidra med å øke verdien på alle boligene og samtidig gjøre borettslaget til et langt hyggeligere sted å bo.

Dersom man unnlater vedlikeholdsarbeidet og lar fasaden forfalle over tid, kan dette medføre store økonomiske konsekvenser og neglisjering av boligselskapets interne HMS» – i ytterste konsekvens kan også liv og helse stå i fare.

I større prosjekter som innebærer utvendig malerarbeid, er også god prosjektledelse essensielt for at prosjektet skal bli vellykket. Ved avtaleinngåelse med oss i Regnbuen, tildeles dere som kunde en egen prosjektleder som styrer prosjektet fra start til slutt. Prosjektlederens oppgave er å skreddersy løsninger slik at dere vil oppleve:

  • Forutsigbarhet og trygghet knyttet opp imot fremdriften og de økonomiske rammene for prosjektet
  • At alle lovpålagte forskrifter fulgt nøye opp for å unngå uforutsette og unødvendige komplikasjoner
  • Et langvarig sluttresultat i høy kvalitet utført av kompetente håndverkere.

«Våre faglig dyktige ansatte bistår gjerne med rådgivning og hjelper deg på veien mot et vellykket prosjekt – uten forsinkelser, uforutsette utgifter og et sluttresultat i høy kvalitet.

Andre tjenester for borettslag og sameier:

Fasadevask | Innvendig malerarbeid | Fasaderehabiliterin | Flislegging | Legging av gulvbelegg