ROBERT MALMBERG
Daglig leder/Malermester

SJUR BJAR HANSEN
Driftsleder/Malermester

THOMAS HØVIK
Driftsleder/Prosjekt 

KNUT VILHELM GJERMSTAD Driftsleder/Malermester
Forsikring-Service

VIDAR STEEN SIMMACK
Driftsleder/Malermester

BRITT HÅVI
Kontoransvarlig

LENE DAFFINRUD
Økonomiansvarlig

DOMINIKA BOLEK
Kontormedarbeider

ANNE BJERKE Kontor-/Økonomimedarbeider 

MARIUS DAVIDSEN Prosjektleder/Malermester

GENT RAMADANI Prosjektleder/Prosjekt

HIWA ROSTAMPOOR
Prosjektleder/Malermester

CHRISTOFFER BING Prosjektleder/Malermester  Forsikring-Service 

KARI BÅHEIM
Prosjektleder/Forsikring-service 

CHRISTIAN OKSHVOD
Avdelingsleder/Malermester

TERJE OLSEN
Prosjektleder forsikring

ALEKSANDAR SIMIC
Prosjektleder/Prosjekt

ANDREAS STRAND
Prosjektleder/Malermester

SJUR BJAR HANSEN
Driftsleder/Malermester