ROBERT MALMBERG
Daglig leder / Malermester

BRITT HÅVI
Kontoransvarlig

LENE DAFFINRUD
Økonomiansvarlig

DOMINIKA GRZYWACZ
Kontormedarbeider

THOMAS HØVIK
Driftsleder / Prosjekt

MARIUS DAVIDSEN Prosjektleder/Malermester

GENT RAMADANI Prosjektleder/Prosjekt

KNUT VILHELM GJERMSTAD Driftsleder/Malermester
Forsikring-Service

VIDAR STEEN SIMMACK
Prosjektleder/Malermester

GEIR MICHAELSEN
Prosjektleder/Malermester

KRISTIAN LØBBEN
Fasadeavdeling/Muremester

HIWA ROSTAMPOOR
Prosjektleder/Malermester

bildet viser en smilende mann med kort hår

CHRISTOFFER BING Prosjektleder/Malermester  Forsikring-Service 

CHRISTIAN OKSHVOD
Avdelingsleder/Malermester

TERJE OLSEN
Prosjektleder forsikring

ALEKSANDAR SIMIC
Prosjektleder/Prosjekt

bildet viser en skallet mann skjeggstubber

ANDREAS STRAND
Prosjektleder/Malermester