Universal utforming

Universell utforming handler om å utforme produkter og omgivelser på en slik måte at det blir tilgjengelig for så mange mennesker som mulig. Undersøkelser viser at 1 million nordmenn hvert år har skader som følge av bygningsmessig utforming. Mange av disse kunne vært forhindret. Uhellene fører særlig til alvorlige skader hos eldre, som har mange av de samme utfordringene som svaksynte. En 80 åring trenger 4,6 ganger så mye lys som en 20 åring for å se det samme.

Regnbuen Malermesterbedrift kan tilby det meste innen universal utforming på deres bygg, f.eks: skilter, glassmerking, merking av håndløpere, ledelinjer.