Vi ønsker å gjøre hverdagen fargerik!

Miljøfyrtårn og startbank

Miljøfyrtårn og Startbank

Regnbuen er en miljøfyrtårnbedrift, dette betyr at vår virksomhet arbeid utføres med fokus på miljøtiltak hver dag hele året rundt. Som miljøfyrtårn må vi dokumentere og oppfylle både lovbestemte krav og krav pålagt av Miljøfyrtårns sertifiseringsordning. Kravene omfatter blant annet miljøaspektene energi, avfall, transport, innkjøp og arbeidsmiljø. Vi gjennomfører alle tiltak som må til for å kunne skape en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø.

StartBANK

Startbank er et nettverk som ble utviklet for å imøtekomme den krevende lovgivningen og behovet for risikostyring hos entreprenørkunder over hele Norge. Startbank henter informasjon fra offentlige registre, blant annet Skatteetaten, hvor leverandørene kan oppgi StartBANK-ID og slippe å sende dokumentasjon i hver enkelt anbudskonkurranse. Store byggherrer som blant annet Statsbygg har benyttet denne tjenesten i minst 10 år.

Startbank – Det mest effektive verktøyet for å gjøre det lønnsomt å opptre forretningsmessig, ryddig og seriøst.