Flisarbeider

Vi i Regnbuen Malermesterbedrift utfører ulike typer oppdrag innen flisarbeid for næringslokaler. Våre kompetente flisleggere kan vise til lang erfaring og bidrar derfor gjerne med rådgivning innen utvalg av fliser, valg av produkter og utforming.

Prosessen med vår bedrift innledes som oftest med at du som kunde selv velger ut ønsket flistype, eller at vi fremlegger eksempler på våre vareprøver i samarbeid med våre dyktige flisleggere.

Ved avtaleinngåelse tildeles du som kunde en egen prosjektleder som styrer prosjektet fra A-Å. Prosjektlederens oppgave er å skreddersy løsninger slik at du som kunde vil oppleve:

  • Forutsigbarhet og trygghet knyttet opp imot fremdriften og de økonomiske rammene for prosjektet
  • At alle lovpålagte forskrifter fulgt nøye opp for å unngå uforutsette og unødvendige komplikasjoner ved et eventuelt videresalg av boligen.