Derfor får du egen prosjektleder

Regnbuen Malermesterbedrift AS dedikerer en prosjektleder til hvert eneste oppdrag. Vi har tatt en prat med kalkulatør og prosjektleder Geir Michaelsen for å finne ut hvorfor.

– Dette gjør vi for å sikre at alle oppdrag blir ivaretatt på best mulig måte. Prosjektlederen vil først foreta en befaring slik at vi i samråd med kunden kan få et overblikk over hva som ønskes utført.

Dette gir oss mulighet til å vurdere hva som må gjøres av forarbeid og beregne hvor mye materiell vi må bruke. Dermed kan vi gi et tilbud med riktig behandling og et korrekt prisbilde uten overraskelser for kunden.

Strenge krav til prosjektledere

Geir Michaelsen vet hva han snakker om. Med over 30 års erfaring fra bransjen, hvorav de siste tre hos Regnbuen Malermesterbedrift AS, er han blant de mest erfarne prosjektlederne.

Prosjektleder og kalkulatør Geir Michaelsen. Foto: Bård Gudim.

Alle vi som i dag arbeider som prosjektledere i Regnbuen Malermesterbedrift har mellom 12 og 35 års erfaring fra malerfaget. De aller fleste av oss har mesterbrev i faget. Dette gir oss den faglige bredde og tyngde som er påkrevet i et moderne malerfirma i dag.

Hvilke krav stilles til god prosjektleder?

– En god prosjektleder bør ha evnen til å ha mange baller i lufta.  Han eller hun må være faglig dyktig og ha god og bred erfaring. I tillegg må vedkommende ha gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter.

Alle jobber krever planlegging og koordinering

Geir Michaelsen trekker på smilebåndet når vi lurer på om ikke dette bare er et fordyrende og tidkrevende mellomledd når jeg allerede vet hva jeg vil ha.

– Jeg tror at de fleste som har forsøkt å koordinere håndverkere på egenhånd ikke ser det sånn. De aller fleste har ikke tilstrekkelig kompetanse til å kunne vurdere underlag og korrekte fremgangsmåter for malerarbeider. Dette gjelder stort sett alle rehabiliteringsoppdrag, også småjobber for privatmarkedet.

Småjobber krever også planlegging og koordinering. Og prosjektlederen vil sørge for at oppdragene blir utført som avtalt og at de ferdigstilles til avtalt tid og pris.

Vi spør om det er oppdrag som er mer krevende enn andre.

– Ingen oppdrag er like og vil alltid kunne variere i både størrelse og kompleksitet. Det er ofte små variabler som avgjør om et oppdrag oppleves som krevende eller ikke.

Et bredt fag

Geir Michaelsen insisterer på at alle prosjekter i utgangspunktet er like spennende, men innrømmer at enkelte oppdrag kan være mer morsomme å jobbe med enn andre.

– Malerfaget er et bredt fag, og oppdrag som ikke er helt A4 oppleves nok av de fleste som ekstra morsomme. Jeg tenker da spesielt på dekorative teknikker som kan utfordre oss litt faglig, sier Michaelsen.

Dette bidrar prosjektlederen med:

Prosjektlederen sikrer at arbeidet som skal utføres blir koordinert fra start til slutt.

Prosjektlederen utarbeider fremdriftsplaner der det er påkrevet og foretar teknisk vurdering av underlaget. Dette gjøres for å sikre riktig fremgangsmetoder og riktig bruk av produkter som er i tråd med våre leverandørers anbefalinger.

I tillegg følger prosjektlederen opp eget mannskap og eventuelle underleverandører slik at kunden kun har en person å forholde seg til.