Vi ønsker å gjøre hverdagen fargerik!

Covid-19

Vi vurderer vi kontinuerlig hvordan vi best kan bidra til å forhindre videre spredning av koronavirus og opprettholde vår leveransekapasitet. I vår virksomhet har vi innført en rekke tiltak for å forhindre smitterisikoen. Disse bygger på de til enhver tid gjeldende anbefalinger og retningslinjer gitt av FHI (Folkehelseinstituttet).

Vi vet at mange er engstelige når vi kommer for å utføre våre oppdrag. Det er klart at dette er en krevende og uvant situasjon. Vi er likevel trygg på at vi har en kompetent ledelse som følger situasjonen tett og informerer dere løpende. Men ikke vær redd for å stille spørsmål om det er noe du lurer på. Vi evaluerer situasjonen og tiltakene fortløpende og justerer disse om nødvendig. Til sist oppfordrer vi våre kunder og samarbeidspartnere om også å følge FHIs anbefalinger og retningslinjer slik at alle bidrar til felles innsats for å stoppe spredning av koronaviruset.