Vi ønsker å gjøre hverdagen fargerik!

Legging av gulvbelegg

Legging av gulvbelegg

I et sameie eller borettslag er gulvene i fellesarealer noe som står ovenfor stor belastning, som i mange tilfeller kan føre til at det oppstår både skjevheter og slitasje. Da skadene ofte kan gå dypere enn selve gulvbelegget, bør holdbarheten til gulvet være et viktig tema for styret å fokusere på når de har besluttet at det skal foretas en utskiftning. I tillegg til holdbarhet vil også fornyelse av gulvflater bidra til å skape økt komfort, trivsel for beboere og samtidig legger til rette for en enklere utført og kostnadsbesparende rengjøringsprosess.

Vår bedrift har også over tid etablert et tett og godt samarbeid med alle våre leverandører. For dere som kunde medfører dette at man vil motta fagkunnskap igjennom hele prosessen – Helt fra oppstart og frem mot ferdigstillelse.

Våre tjenester innen gulvarbeid:

– Tregulv

– Vinyl

– Linoleum

– Tepper

– Gulvsparkling

– Flis og klinker

I større prosjekter er god prosjektledelse essensielt for at prosjektet skal bli vellykket. Ved avtaleinngåelse med oss i Regnbuen, tildeles dere som vår kunde en egen prosjektleder som styrer prosjektet fra A-Å. Prosjektlederens oppgave er å skreddersy løsninger slik at dere vil oppleve:

  • Forutsigbarhet og trygghet knyttet opp imot fremdriften og de økonomiske rammene for prosjektet
  • At alle lovpålagte forskrifter fulgt nøye opp for å unngå uforutsette og unødvendige komplikasjoner ved et eventuelt videresalg av boligen.
  • Et langvarig sluttresultat i høy kvalitet utført av kompetente håndverkere.

Ønsker deres borettslag å motta rådgivning i forbindelse med utskiftning eller legging av gulvbelegg?

Andre tjenester for borettslag og sameier:

Fasadevask | Innvendig malerarbeid | Utvendig malerarbeid | Flislegging | Fasaderehabilitering