Vi ønsker å gjøre hverdagen fargerik!

Fasaderehabilitering av borettslag

Borettslag & sameier

TJENESTER

Fasaderehabilitering – mur og puss

Fasader er bygningskroppens første forsvarsverk og står daglig ovenfor påkjenninger som luftforurensning, temperaturbevegelser, mekaniske, kjemiske, alger og sopp. Det er gjerne etter en tøff vinter og vår med store temperaturbevegelser at skadene kommer frem.

Ved å inspisere fasaden jevnlig, vil man kunne sikre at skadeomfanget avdekkes i en tidlig fase, og at rehabiliteringsarbeidet ikke ender opp med å bli omfattende med en langt høyere kostnadsramme. I mange tilfeller viser det seg at mangelfull planlegging og vedlikehold ofte er årsaken til at fasader smuldrer og kan være til risiko for omgivelsene. En dårlig vedlikeholdt fasade kan i ytterste konsekvens bety fare for liv og helse.

Vedlikehold av fasader er prosjekter som krever kompetanse, hvor det å avdekke type underlag, lokale klimatiske forhold, påkjenninger fasaden utsettes for er svært viktig. Med vår fagkunnskap og erfaring bistår vi gjerne med rådgivning, fra oppstart av prosjektet frem til ferdigstillelse. I større prosjekter er også god prosjektledelse essensielt for at prosjektet skal bli vellykket. Ved avtaleinngåelse med oss i Regnbuen, tildeles dere en egen prosjektleder som styrer prosjektet fra start til slutt. Prosjektlederens oppgave er å skreddersy løsninger slik at dere som kunde vil oppleve:

  • Forutsigbarhet og trygghet knyttet opp imot fremdriften og de økonomiske rammene for prosjektet
  • At alle lovpålagte forskrifter fulgt nøye opp for å unngå uforutsette og unødvendige komplikasjoner ved et eventuelt videresalg av boligen.
  • At jobben blir utført av kompetente håndverkere som gir et langvarig sluttresultat i høy kvalitet

«Våre faglig dyktige ansatte bistår gjerne med rådgivning og hjelper deg på veien mot et vellykket prosjekt»

Med vår fagkunnskap og erfaring bistår vi gjerne med
råd og tips, ta kontakt for gratis befaring og konsultasjon.

Andre tjenester for borettslag og sameier:

Fasadevask | Innvendig malerarbeid | Utvendig malerarbeid | Flislegging | Legging av gulvbelegg