Vi ønsker å gjøre hverdagen fargerik!

Utvendig malerarbeid – Mur og trefasader

Utvendig malerarbeid – Mur og trefasader

Alle fasader har behov for vedlikehold. Dersom man unnlater vedlikeholdsarbeidet og lar fasaden forfalle over tid, kan dette medføre store økonomiske konsekvenser og neglisjering av boligselskapets interne HMS». Vedlikehold av fasader er prosjekter som krever kompetanse, hvor det å avdekke type underlag, lokale klimatiske forhold, påkjenninger fasaden utsettes for er svært viktig. Med vår fagkunnskap og erfaring bistår vi gjerne med rådgivning, fra oppstart av prosjektet frem til ferdigstillelse. Vi sikrer at det blir benyttet riktige produkter og at utførelsen er i henhold til alle lover og forskrifter som vil gi deg et holdbart og langvarig resultat.

Vi utfører utvendig malerarbeid for ulike typer næringsbygg:
– Barnehager
– Skoler
– Omsorgsboliger
– Forretnings/næringsbygg m.m

Ved avtaleinngåelse med oss i Regnbuen, tildeles du som kunde en egen prosjektleder som styrer prosjektet fra A-Å. Prosjektlederens oppgave er å skreddersy løsninger slik at du som kunde vil oppleve:

– Forutsigbarhet og trygghet knyttet opp imot fremdriften og de økonomiske rammene for prosjektet
– At alle lovpålagte forskrifter fulgt nøye opp for å unngå uforutsette og unødvendige komplikasjoner ved et eventuelt videresalg av boligen.
– Et langvarig sluttresultat i høy kvalitet utført av kompetente håndverkere.

Regnbuen er en totalleverandør av håndtverkstjenester og tilhører konsernet Håndverksgruppen. Dette legger til rette for at vi kan utføre prosjekter og levere skreddersydde løsninger – til kunder over hele landet!
«Med lang erfaring i bransjen og våre dyktige håndverkere, kan vi som profesjonell aktør garantere et langvarig sluttresultat i høy kvalitet»

Vi utfører utvendig malerarbeid for ulike typer næringsbygg:

  • Barnehager
  • Skoler
  • Omsorgsboliger
  • Forretnings/næringsbygg

Regnbuen er en del av konsernet Håndverksgruppen, dette legger til rette for at vi kan levere skreddersydde løsninger for deres unike behov – over hele landet.