Vi ønsker å gjøre hverdagen fargerik!

Universell utforming

Universell utforming

Ifølge byggeteknisk forskrift – TEK 10, stilles det krav om universell utforming i alle byggverk for publikum og alle arbeidsbygninger. Formålet med universell utforming er at alle mennesker inkludert blinde og svaksynte skal kunne ferdes trygt i bygget de befinner seg i. Typiske områder hvor det stilles krav til universell utforming er f.eks inngangspartier, trapper og fellesarealer.

Vi i Regnbuen bistår gjerne i prosessen med å tilrettelegge for universell utforming i deres lokaler.

Eksempler på oppdrag vi utfører:

  • Skilter for blinde, svaksynte og synshemmede. Taktile skilt er skilt som er leselige av alle, uansett synsevne. Det betyr at taktile skilt inneholder informasjon som er lesbar for blinde eller svaksynte, som punktskrift, relieffskrift og/eller tydelige symboler.
  • Ledelinjer
  • Oppmerksomhetsfelt
  • Farefelt
  • Trappeneser

Ved avtaleinngåelse med oss i Regnbuen, tildeles du som kunde en egen prosjektleder som styrer prosjektet fra A-Å. Prosjektlederens oppgave er å skreddersy løsninger slik at du som kunde vil oppleve:

– Forutsigbarhet og trygghet knyttet opp imot fremdriften og de økonomiske rammene for prosjektet
– At alle lovpålagte forskrifter fulgt nøye opp for å unngå uforutsette og unødvendige komplikasjoner ved et eventuelt videresalg av boligen.
– Et langvarig sluttresultat i høy kvalitet utført av kompetente håndverkere.

Regnbuen er en totalleverandør av håndtverkstjenester og tilhører konsernet Håndverksgruppen. Dette legger til rette for at vi kan utføre prosjekter og levere skreddersydde løsninger – til kunder over hele landet!
«Med lang erfaring i bransjen og våre dyktige håndverkere, kan vi som profesjonell aktør garantere et langvarig sluttresultat i høy kvalitet»