Vi ønsker å gjøre hverdagen fargerik!

Murerarbeid/Fasaderehabilitering

Fasaderehabilitering/Murerarbeid:

Fasader er bygningskroppens første forsvarsverk og står daglig ovenfor påkjenninger som luftforurensning, temperaturbevegelser, mekaniske, kjemiske, alger og sopp. Det er gjerne etter en tøff vinter og vår med store temperaturbevegelser at skadene kommer frem.

Mangelfull planlegging og vedlikehold er ofte årsaken til at fasader smuldrer og kan være til risiko for omgivelsene. «En dårlig vedlikeholdt fasade kan i ytterste konsekvens bety fare for liv og helse». Ved å inspisere fasaden jevnlig, sikrer man at skadeomfanget avdekkes i en tidlig fase, og at rehabiliteringsarbeidet ikke blir unødvendig omfattende med en påfølgende høyere kostnadsramme.

Dersom du velger å inngå en avtale med oss i Regnbuen, tildeles du som kunde en egen prosjektleder som styrer prosjektet fra A-Å. Prosjektlederens oppgave er å skreddersy løsninger slik at du som kunde vil oppleve:

– Forutsigbarhet og trygghet knyttet opp imot fremdriften og de økonomiske rammene for prosjektet
– At alle lovpålagte forskrifter fulgt nøye opp for å unngå uforutsette og unødvendige komplikasjoner ved et eventuelt videresalg av boligen.
– Et langvarig sluttresultat i høy kvalitet utført av kompetente håndverkere.

Vedlikehold av fasader er prosjekter som krever kompetanse, hvor det å avdekke type underlag, lokale klimatiske forhold, påkjenninger fasaden utsettes for er svært viktig. Med vår fagkunnskap og erfaring bistår vi gjerne med rådgivning, fra oppstart av prosjektet frem til ferdigstillelse. Ved å benytte oss som profesjonell håndverksbedrift, kan du være sikker på at det blir benyttet riktige produkter og at utførelsen er i henhold til alle lover og forskrifter. som vil gi deg et holdbart og langvarig resultat.

«Med lang erfaring i bransjen og våre dyktige håndverkere, kan vi som profesjonell aktør garantere et langvarig sluttresultat i høy kvalitet»