Vi ønsker å gjøre hverdagen fargerik!

Bedrifter Innvendig malerarbeid

Innvendig malerarbeid

Lokalenes utforming spiller en svært viktig rolle for å kunne skape trivsel blant de ansatte på arbeidsplassen. Dersom du er bedriftseier eller forvalter av næringseiendom og har behov for å ferdigstille nye eller pusse opp gamle lokaler, kan vi med vår fagkunnskap og erfaring bistå med rådgivning igjennom hele prosessen. Uansett størrelsen på ditt prosjekt, garanterer vi at arbeidet blir utført av faglige dyktige ansatte med høy grad av yrkesstolthet i kombinasjon med produkter av ypperste kvalitet.

Eksempler på arealer vi utfører innvendig malingsarbeid:

– Kontorlokaler
– Lagerbygg
– Butikker
– Kjøpesentre
– Trapperom
– Garasjeanlegg
– Barnehager
– Skoler
– Omsorgsboliger m.m

Dersom du velger å inngå en avtale med oss i Regnbuen, tildeles du som kunde en egen prosjektleder som styrer prosjektet fra A-Å. Prosjektlederens oppgave er å skreddersy løsninger slik at du som kunde vil oppleve:

– Forutsigbarhet og trygghet knyttet opp imot fremdriften og de økonomiske rammene for prosjektet
– At alle lovpålagte forskrifter fulgt nøye opp for å unngå uforutsette og unødvendige komplikasjoner ved et eventuelt videresalg av boligen.
– Et langvarig sluttresultat i høy kvalitet utført av kompetente håndverkere.

Regnbuen er en totalleverandør av håndverkstjenester og tilhører konsernet Håndverksgruppen. Dette legger til rette for at vi kan utføre prosjekter og levere skreddersydde løsninger – til kunder over hele landet!
«Med lang erfaring i bransjen og våre dyktige håndverkere, kan vi som profesjonell aktør garantere et langvarig sluttresultat i høy kvalitet»